Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejrzewa zmowę przetargową w zamówieniach publicznych, których przedmiot dotyczył remontu dróg. Na celowniku Urzędu znalazło się dwie firmy, które mogły wpływać na wyniki dziesięciu postępowań przetargowych. Zdaniem Urzędu, firmy te stosowały mechanizmy rozstawiania i wycofywania ofert.

UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Star Budowa z Chybic (woj. świętokrzyskie) i spółka Aglet z Warszawy. Profilem działalności tych firm, jest budowa oraz naprawa dróg. Według Urzędu, przedsiębiorcy prowadzący obie firmy, mogli mieć wpływ na blisko 10 postępowań przetargowych dotyczących remontów dróg, które były ogłaszane przez świętokrzyskie gminy. Wartość zamówienia spornych przetargów wahała się pomiędzy kilkadziesiąt a kilkaset tysięcy złotych.

Mechanizm rozstawiania i wycofywania

Przeprowadzone zostało przeszukanie  siedzib wspomnianych firm, które dostarczyło dowodów, że pomiędzy nimi mogło dojść niezgodnych z prawem uzgodnień. Przedsiębiorcy prawdopodobnie zastosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Jak wynika z materiału dowodowego, jeśli ich oferty były dwiema najkorzystniejszymi, zwycięzca rezygnował z podpisania umowy ustępując miejsca firmie znajdującej się na drugiej pozycji, zmuszając tym samym zamawiającego do wyboru droższej oferty. Mechanizm ten nie był stosowany, jeśli złożone przez nich oferty nie zajmowały pozycji według cen. Wówczas nie tylko uzupełniali brakujące dokumenty, ale podpisywali umowę i realizowali zamówienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *