Urząd Zamówień Publicznych otworzył oferty złożone do przetargu na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy.”
Zamawiający przeznaczył na wykonanie platformy 21,6 mln zł brutto.

O uzyskanie zamówienia starają się trzy firmy.

  • Najtańsza oferta wpłynęła od międzynarodowego konsorcjum European Dynamics z ceną 14,8 mln zł brutto.
  • PortalPZP wycenił wykonanie zamówienia na kwotę 23,5 mln brutto.
  • Najdroższa oferta należała do firmy Pentacomp za 28,17 mln zł brutto.

Teraz zamawiający przystąpił co oceny ofert. Miejmy nadzieję, że jest to ostatnie podejście do tematu i wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp, zamawiający będą mogli korzystać z narzędzia oferowanego przez Urząd.

Źródło: portalpzp.pl
Autor: Renata Polisiakiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *