W Naczelnym Sądzie Administracyjnym rozstrzygnęła się sprawa stosowania systemu zamówień publicznych w przypadku natychmiastowej zmiany leku wykorzystywanego w ramach programu lekowego.

 Rzecznik Praw Pacjenta odniósł się do postępowania szpitala, który nie przewidział oraz nie zabezpieczył możliwości zmiany leku. Jeśli u pacjenta wystąpią niepożądane objawy czy skutki uboczne konieczna jest zmiana podawanego aktualnie medykamentu, na inny, który również można podawać w określonym programie lekowym.

Szpital stosował zmianę leku, również powrót do wcześniej podawanego, jedynie w przypadku wyniku właściwego przetargu na zakup leków. Jest to powszechnie stosowana i zgodna z prawem taktyka zaopatrywania placówek medycznych w leki. Zdaniem Rzecznika, szpital powinien uwzględniać sytuację, w której natychmiast należy zmienić leczenie konkretnego pacjenta, a lek nabyć bez przetargu. Działanie szpitala – według rzecznika,  narusza prawa pacjenta.

Rzecznik w obronie pacjenta

Jak słusznie zauważa Rzecznik, wynik każdego postępowania przetargowego jest niepewny, a zakończenie całej procedury często wymaga czasu. Taka sytuacja narusza art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacjach, gdy zmiana leku konieczna jest w trybie pilnym, szpital powinien skorzystać z procedury pozaprzetargowej, ponieważ naczelnym zadaniem placówki jest zapewnienie leczenia konkretnemu pacjentowi czy grupie pacjentów.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 28 maja 2019 podzielił zdanie  Rzecznika. Sąd uznał, że podmiot leczniczy, który uzależnia zmianę leku pacjentowi leczonemu w ramach programu lekowego, od wyniku postępowania przetargowego, narusza zbiorowe prawa pacjentów.


Na podstawie rp.pl opracowała Renata Polisiakiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *