Raporty i opracowania

RAPORT LEKI – LIPIEC 2019R.

Przygotowaliśmy dla Państwa analizę rynku zamówień publicznych w branży farmaceutycznej. Badaniem objęto przetargi rozstrzygnięte w lipcu 2019 r, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy do realizacji przetargu ( całości lub części).

Wiadomości z rynku

ZMOWA PRZETARGOWA W DROGÓWCE?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejrzewa zmowę przetargową w zamówieniach publicznych, których przedmiot dotyczył remontu dróg. Na celowniku Urzędu znalazło się dwie firmy, które mogły wpływać na wyniki dziesięciu postępowań przetargowych. Zdaniem Urzędu, firmy te stosowały mechanizmy rozstawiania i wycofywania ofert.