Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Uzupełnienie pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienie dotyczące pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do podejmowania czynności w tymże postępowaniu w imieniu mocodawcy, ciągle budzi wiele wątpliwości, zarówno w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie. Powyższe przekłada się z kolei na praktykę prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak pewności zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, w tymże zakresie.

Wiadomości z rynku

Zmowa przetargowa w drogówce?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejrzewa zmowę przetargową w zamówieniach publicznych, których przedmiot dotyczył remontu dróg. Na celowniku Urzędu znalazło się dwie firmy, które mogły wpływać na wyniki dziesięciu postępowań przetargowych. Zdaniem Urzędu, firmy te stosowały mechanizmy rozstawiania i wycofywania ofert.