26 września 2019 roku, w trakcie 85 posiedzenia, Senat RP przyjął ustawę Prawo zamówień publicznych. To wiekopomna chwila dla wszystkich zajmujących się przetargami, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat nie wprowadzono kolejnej nowelizacji – a poprawiono całość.

Sytuacja na rynku zamówień publicznych od jakiegoś czasu się pogarsza. Nowe prawo ma przyciągnąć do rynku przedsiębiorców, i ułatwić pracę organizatorów przetargu.

Pokrótce najważniejsze kierunki zmian, które zostały przyjęte podczas prac nad aktem prawnym:


  •    Rozwiązania umożliwiające lepsze przygotowanie zamówienia publicznego;
  •    Uproszczenia proceduralne mające swoje zastosowanie szczególnie w przypadku przetargów o wartości poniżej progów unijnych;
  •     Podniesienie konkurencyjności oraz dostępu do rynku;
  •     Zrównoważenie pozycji stron uczestniczących w zamówieniu publicznym;
  •     Wprowadzenie otwartego katalogu klauzul abuzywnych;
  •     Zwiększenie przejrzystości postępowań;
  •     Dodanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  •   Zmiany w obrębie umów o zamówienie publiczne obejmujące min. Wprowadzenie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych.


Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta RP, co nastąpi zapewne niebawem, biorąc pod uwagę zapowiedzi rządu. Na wejście w życie nowej ustawy przyjdzie nam poczekać do 1 stycznia 2021 r., rozwiązania przez nią proponowane mogą faktycznie pozytywnie odbić się na rynku zamówień publicznych.

Źródło: uzp.gov.pl
Autor: Renata Polisiakiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *