Bez kategorii

Raport Leki: Wrzesień ’19

Zapraszamy do lektury podsumowania branży farmaceutycznej na rynku zamówień publicznych. Opracowanie przygotowane zostało, na podstawie rozstrzygnięć przetargów opublikowanych we wrześniu. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 3258 części przetargowych na dostawę leków.

Bez kategorii, Raporty i opracowania

Raport Leki: Sierpień ’19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w sierpniu 2019 roku.Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.

Bez kategorii, Prawo zamówień publicznych

Jak prawidłowo podpisać ofertę?

Postępowanie powyżej tzw. progów unijnych obliguje zamawiającego do zastosowania elektronicznej platformy zakupowej. Firma składająca w ten sposób ofertę do postępowania, musi ją podpisać e-podpisem. Istotne jest to, że opatrzony tym podpisem może być skompresowany plik zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia w przetargu, a nie każdy plik z osobna.

Wiadomości z rynku

Zmowa przetargowa w drogówce?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejrzewa zmowę przetargową w zamówieniach publicznych, których przedmiot dotyczył remontu dróg. Na celowniku Urzędu znalazło się dwie firmy, które mogły wpływać na wyniki dziesięciu postępowań przetargowych. Zdaniem Urzędu, firmy te stosowały mechanizmy rozstawiania i wycofywania ofert.