Raporty i opracowania

RAPORT LEKI – LIPIEC 2019R.

Przygotowaliśmy dla Państwa analizę rynku zamówień publicznych w branży farmaceutycznej. Badaniem objęto przetargi rozstrzygnięte w lipcu 2019 r, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy do realizacji przetargu ( całości lub części).