Bez kategorii

Raport Leki: Wrzesień ’19

Zapraszamy do lektury podsumowania branży farmaceutycznej na rynku zamówień publicznych. Opracowanie przygotowane zostało, na podstawie rozstrzygnięć przetargów opublikowanych we wrześniu. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 3258 części przetargowych na dostawę leków.

Bez kategorii, Raporty i opracowania

Raport Leki: Sierpień ’19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w sierpniu 2019 roku.Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.