Od stycznia nowy kurs euro

Od nowego roku urzędy oraz firmy zajmujące się organizowaniem przetargów częściej będą zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą progów unijnych oraz średniego kursu euro.