Kolejne podejście do platformy e-Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych otworzył oferty złożone do przetargu na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy.”