Nowe prawo zamówień publicznych przyjęte przez Senat!

26 września 2019 roku, w trakcie 85 posiedzenia, Senat RP przyjął ustawę Prawo zamówień publicznych. To wiekopomna chwila dla wszystkich zajmujących się przetargami, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat nie wprowadzono kolejnej nowelizacji – a poprawiono całość.