„NOWY” PRÓG BAGATELNOŚCI PO STAREMU

12 lipca do Sejmu skierowano rządowy projekt nowej ustawy prawo zamówień publicznych – druk nr 3624 (zwaną dalej: Projektowaną Ustawą).