Leczenie pacjenta zależne od wyniku przetargu

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym rozstrzygnęła się sprawa stosowania systemu zamówień publicznych w przypadku natychmiastowej zmiany leku wykorzystywanego w ramach programu lekowego.