LECZENIE PACJENTA ZALEŻNE OD WYNIKU PRZETARGU

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym rozstrzygnęła się sprawa stosowania systemu zamówień publicznych w przypadku natychmiastowej zmiany leku wykorzystywanego w ramach programu lekowego.