Raport Leki: Sierpień ’19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w sierpniu 2019 roku.Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.